חוקים הקשורים לקרקעות

קוד: חוקי מקרקעין בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: