המצוה להביא את ראשית הפרי לבית הבחירה

קוד: ביאור:דברים כו2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים כו2: "וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ, וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא; וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם"

כל אדם שיש לו קרקע, צריך לקחת את הפירות הראשונים המבשילים על העצים, לשים בטנא (סל-ענפים), ולהביא אל בית המקדש.

הקבלות

ישנן הקבלות רבות בין מצוות הביכורים לפרשת המרגלים:

לפי זה, אפשר לראות במצוות הביכורים תיקון לחטא המרגלים:
  • בפרשת המרגלים, הפירות הוצאו חוצה, כדי להוציא דיבה על הארץ ולמנוע מבני ישראל להיכנס אליה;
  • במצוות הביכורים, הפירות מובאים פנימה, אל בית המקדש, כדי להגיד את שבח הארץ ולשבח את ה' על כך שזכינו להיכנס אליה (הבאת הביכורים ומקרא ביכורים / הרב אלחנן סמט, ע"פ הרב מנחם זעמבא הי"ד, ע"פ האר"י).

דיני המצוה

המצוה כבר נזכרה בקצרה ב שמות כג19: "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹהֶיךָ"; בפסוק שלנו יש פירוט רב יותר, שממנו למדו חז"ל כמה מדיני המצוה, כגון:

"מראשית - ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא שבעת המינין בלבד.   נאמר כאן ארץ ונאמן להלן ארץ חטה ושעורה וגו', מה להלן שבעת המינין שנשתבחה בהן ארץ ישראל, אף כאן שבח ארץ ישראל, שהן שבעת המינין" (רש"י ע"פ ספרי).

"מראשית - אפילו אשכול אחד ואפילו גרוגרת אחת" (ספרי).

"כל פרי - פרי אתה מביא בכורים, ואין אתה מביא יין ושמן בכורים" (ספרי).

"והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך - כפי פשוטו, יזהיר שלא תקריב בכורים באחד משעריך משנבחר הבית, כי כמו שהזהיר בשחוטי חוץ בקרבנות כן יזהיר בבכורים; אבל חובת הבכורים לאחר שכבשו וחלקו מיד, כדברי רש"י (בפסוק א).  

ובספרי (תבוא ב), והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם - זה שילה ובית עולמים. ושמא יאמרו כי הבמות אסורות בשני הזמנים האלו, אבל גם בנוב וגבעון יקריבו הבכורים, אבל בבמת יחיד אינן קריבין, ד'מזבח' כתיב.   ואולי ממה שכתוב (שמות כג יט) "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" לא קרבו באהל ובמשכן, אלא בשילה שהיה שם בית אבנים, ובבית העולמים" (רמב"ן).

פירושים נוספים

מאמרים ושירים נוספים על מצוות הביכורים, מאת אהובה קליין:

פרשת כי תבוא - ביכורים רק בחג שבועות? / מוטי לקסמן 

פרשת כי תבוא - הברירה בין עבדות מצרים לבין העבדות לה' במצוות / חגי רפי 

תגובות