ה' מושיע בכל שלוש הרשויות

קוד: ביאור:ישעיהו לג22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו לג22: "כִּי ה' שֹׁפְטֵנוּ, ה' מְחֹקְקֵנוּ, ה' מַלְכֵּנוּ, הוּא יוֹשִׁיעֵנוּ"

בשיטת המשטר המקובלת בעולם המערבי, ישנן שלוש רשויות עיקריות: הרשות השופטת, הרשות המחוקקת, והרשות המבצעת. שלוש הרשויות הללו נרמזו כבר בנבואת ישעיהו. הנביא מתייחס אל שלושת התפקידים העיקריים שהשלטון צריך לבצע - שיפוט, חקיקה והנהגה; והוא מדגיש, שכל התפקידים הללו קשורים אל ה' - ה' הוא גם השופט, גם המחוקק וגם המלך.

האם דבריו של הנביא סותרים את עיקרון "הפרדת הרשויות"? לא בהכרח. התורה הרי מחייבת אותנו למנות בני אדם שיבצעו את שלושת התפקידים הללו - שופטים, מחוקקים (סנהדרין), ומלכים. מותר ואף רצוי למנות אנשים שונים לתפקידים אלו, בהתאם לעקרון הפרדת הרשויות (חז"ל אף קבעו ש"המלך לא דן ואין דנים אותו", כלומר למלך אסור לשמש כשופט). אולם, הנביא אינו מתייחס לבני האדם שממלאים את התפקידים הללו, אלא לעקרון המנחה אותם - כל בעלי התפקידים, בכל שלוש הרשויות, צריכים לפעול לשם ה' ולראות בו את מקור הסמכות שלהם:

כי ה' שופטנו = השופטים צריכים לפעול כשליחים של ה' לעשות משפט צדק.

ה' מחוקקנו = המחוקקים צריכים לפעול כשליחים של ה' לחזק את חוקי התורה.

ה' מלכנו = המושל והשרים צריכים לפעול כשליחים של ה' לבצע את ערכי התורה.

אם כל הרשויות יפעלו כך, הוא יושיענו = ה' יושיע את מדינתנו מכל רע.

לעיון נוסף

ניתן לפרש, שהפסוק אכן בא למחות נגד שיטת המשטר הקיימת, לבטל את מלכות בשר ודם, ולהחזיר את מלכות ה': "אמר הקב"ה: בעולם הזה בקשתם מלכים, ועמדו המלכים מישראל, והפילו אתכם בחרב:... כיון שראו ישראל מה הגיע מתחת ידי מלכיהם, התחילו צווחין הכל: אין אנו מבקשין מלך ישראל, למלכנו הראשון אנו מבקשין! כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו!" (דברים רבה ה יא). ראו עוד על המשמעות של מלכות ה'.
  • אולם, לפי אותו עיקרון היה צריך לפרש, שהפסוק בא לבטל את השופטים האנושיים, ולקבוע שרק ה' ישפוט; והרי בתורה כתוב בפירוש שיש למנות שופטים אנושיים.
עוד על המספר שלוש בהנהגת המדינה, ראו משלי כב20: "הֲלֹא כָתַבְתִּי לְךָ שלשום[שָׁלִישִׁים] במעצות וָדָעַת" (פירוט)

חקק = חרת, חצב בסלע, קבע כלל לטווח ארוך.

תגובות