איש הישר בעיניו יעשה

קוד: איש הישר בעיניו יעשה בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: אראל

אל: מכתב

הביטוי "אין מלך בישראל" נזכר ארבע פעמים בסוף ספר שופטים:

ע"פ המקורות האלה נראה שיש שלוש בעיות מרכזיות בכך שאין מלך:

  1. אין מי שיכפה על אנשים לקיים את התורה (בין אדם למקום) – לא היה מלך ולכן מיכה הקים לו בית ע"ז.
  2. אין מי שיעזור לשבטים לכבוש את נחלותיהם – לא היה מלך ולכן שבט דן נאלץ לכבוש נחלה חדשה בעצמו.
  3. אין מי שישמור על הסדר (בין אדם לחברו) – לא היה מלך ולכן היתה מלחמת אחים בין שבטי ישראל לבנימין.

יש מפרשים שהסיקו מכאן, שצריך למנות מלך בישראל, כדי שיפתור את כל הבעיות הללו. אך מסקנה זו אינה מתאימה למקומות אחרים בתנ"ך, שמהם משתמע שמלוכה אינה המשטר הרצוי.

אך יש לשים לב לכמה נקודות:

ראו דמוקרטיה ראשונית במקרא / אמנון שפירא, פרק ח.


תגובות