אחריות העם כלפי המנהיגים - ציות, סרבנות

קוד: כבוד השלטון בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות