החובה להתפלל בעד המדינה

קוד: החובה להתפלל בעד המדינה בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: ד"ר אהרן ארנד

אל: פרקי מחקר ליום העצמאות, פרק י, עמוד 177

"ר' חנינא סגן הכהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה - איש את רעהו חיים בלעו" (רבי חנינא סגן הכהנים, משנה אבות ג ב).

לדעת רבי חנינא, יש להתפלל לשלום המלכות משום שהיא שומרת על סדרי החיים כתיקנם, כי לולא פחד הבריות מן המלכות היו הורגים זה את זה; משום טובה זו שעושה המלכות, יש להתפלל "בשלומה"; שכן בשלומה יהיה לאזרח שלום.

השימוש במילה בשלומה בא לרמוז למקור הקדום יותר, הוא הפסוק בירמיהו, המקום היחיד במקרא בו נמצאת מילה זו (ירמיהו כט7): "וְדִרְשׁוּ אֶת שְׁלוֹם הָעִיר אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ אֶל ה' כִּי בִשְׁלוֹמָהּ יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם". זהו חלק מדברי ירמיהו, ששלח מירושלים לגולים שהגיעו לבבל. הוה אומר: על הגולים להתפלל לשלום מלכות בבל, אף על פי שהיא הגלתה אותם בעל כרחם.

תגובות