עצות לשלטון בנושא שכר ועונש

קוד: עצות צדק בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: סגלות משלי