האם לתת צדקה למי שאינו עוזר לעצמו?

קוד: האם לתת צדקה למי שאינו עוזר לעצמו בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

האם צריך לתת צדקה לאנשים שמתעצלים ואינם רוצים לעבוד?

בתורה מצאנו כמה מצוות שונות הקשורות לעזרה לזולת.

1. ישנן מצוות המדגישות שיש לעזור רק למי שעוזר לעצמו:

2. אך ישנן מצוות שבהן הדגש הוא אחר:
נראה שיש הבדל מהותי בין שני סוגי המצוות:
גם בימינו, למצוות הצדקה ישנן שתי פנים: מעבר למעשה החסד שבעזרה לאדם במצוקה, יש בה גם צדק, פיצוי על אי-שיוויון בהקצאת המשאבים הבסיסית. בכל הנוגע לצדק, אין כל מקום לדרישה מהצד החלש ש"יעזור לעצמו", זה לא רלבנטי. מי שקיבל מלכתחילה משאבים מצומצמים יותר, צריך לקבל פיצוי גם אם הוא לא "עוזר לעצמו".

מובן שצריך לבדוק כל מקרה לגופו, האם אכן מדובר באי-שיוויון שצריך לתקן על-ידי מתן פיצויים, או שמדובר בצרה שהאדם הביא על עצמו. במקרה הראשון יש לתת פיצויים ללא תנאי, ובמקרה השני יש להדריך את האדם על-מנת לוודא שלא ייכנס שוב לצרות.

לדון מובטלים לכף זכות

אחת הטענות נגד מובטלים היא, שאינם עוזרים לעצמם כי הם עצלים. מהפסוקים בספר משלי ניתן להסיק, שלא כל אדם שאינו עובד הוא עצל:

לעיון נוסף

השאלה במאמר זה קשורה גם לשאלה: מי עשה את העניים?.
השאלה התפרסמה תחת הכותרת האם עלינו לעזור למי שלא עוזר לעצמו? / עלון קוממיות, פרשת בהר ה'תשס"ט. שלושת הרבנים שהשיבו על השאלה התעלמו, משום מה, מהפסוקים המדברים על מתנות עניים. לכן לענ"ד המסקנות שהגיעו אליהן נכונות באופן חלקי בלבד.

תגובות