תגובה ל: תגובה ל: שריפת ילדים

מאת: ארנון

אל: naharon @ hotmail.com

תגובה ל: תגובה ל: שריפת ילדים שנכתבה ב12:09:04  10.04.2005


איני יודע מאין לקחת כי בנ"י הקריבו בניהם למולך, אך אצין כי זה חידוש מענין. ובאשר לעקידה, נראה לי כי זה דוקא שימש כדוגמא וזרז לתועבה הזו.


תגובות