תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ

מאת: daian

אל: daian1 @ 013.net

נכתב ב: 13:08:30  13.03.2007, כתוספת/תגובה ל: חודש = א. היום שבו הירח מופיע מחדש, ב. תקופה בין שתי הופעות של הירח

מאת http://moreletora.com/

הלא כבר אמרתי לכם כי:
תקעו בחודש שופר = בראש חודש כשהירח מלא
בכסה ליום חגנו = בחמישה עשר לחודש במועדי חגי יהוה

אז שימו לב כי כתוב בכסה כשהירח מכוסה וכי המולד מופיע רק אחרי הכסה
ואם תביטו בלוח השנה שלכם תראו כי גם לתורתכם אתם תועים כי הכסה יהיה לכל המאוחר ביום ראשון בתאריך 18.03.07 שהוא לפי לוח השנה שלכם ביום כח באדר וכי א בניסן יחל רק יומים אחרי כן ביום שלשי בתאריך 20.03.07 לאמור לכם כי יש כבר יומים הבדל מהמועד שלכם רק על פי דרככם
האלהים מונע מכם להבין כי דרכיכם בתוהו כי אתם מחללים ואינכם מקדשים את כל מועדי יהוה בזמנם על פי מועדם במקרא הקודש ככתוב בתורה בספר ויקרא פרק כג ובספר במדבר פרק כחתגובות