תגובה ל: ערעור על מנהיגותו של משה

מאת: עופר

אל:

תגובה ל: ערעור על מנהיגותו של משה שנכתבה ב12:46:16  04.05.2005


בוודאי משה שינה מדברי האלוה (אע"פ שאין מה לצפות ממשה שתואר הכבוד שלו היה "סיני" וכאספקלריה השקופה שהעביר ישירות הכל ולא שינה מעצמו כלום - ולכן ניתן דווקא לו להיות הנותן תורה לעם) אבל לדוגמא דווקא במלחמה עם מואב (נדמה לי אני לא בטוח) משה שינה מצווי ה' ושלח איגרות שלום דבר שנקבע להלכה, לפעמים גם שינה מצווי האל, דבר שהופיע בברכות בדברו אל בצלאל.
משה לא נועד להגדיל ראש - זה הגדולה שלו, שעשה בדיוק מה שציוו ממנו, אבל גם לפעמים הוא התנגד לה' ממש כפי שהיה בכפרת מעשה חטא העגל.
וצריך לזכור שמשה נענש כששינה מדברי האל או חשב שהוא יצליח כמו בחטא הכאת הסלע או בבנות צלופחד

תגובות