ערעור על מנהיגותו של משה

קוד: ערעור על מנהיגותו של משה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: צחור

אל: כאן

תגובה ל: מנהיגותו של משה שנכתבה ב10:49:05  11.11.2004


האם משה היה מנהיג? הרי משה לא היה עצמאי בכלל אלא עשה כל מה שה' אמר לו ולא הראה "הגדלת ראש" או עשה דברים משל עצמו. האם זו מנהיגות?
(מתוך דיון שנעשה בבה"ד1 - ביה"ס למנהיגות צבאית....)

תגובות