מנהיגותו של משה

קוד: מנהיגותו של משה בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: רועי מעודה ועוד

אל: נח"ת שבת אדר ס'

[מתוך הדיון " תכונותיו של מנהיג ".]

רועי : התכונה הטובה הראשונה שאנו רואים אצל משה, עוד לפני שהיה מנהיג, היא המוסר העצמי הגבוה שלו: כשרעה את צאן יתרו נאמר עליו " ויילך אחר הצאן המדברה " – הוא הלך לרעות אותם במדבר כדי להתרחק מהגזל – כדי שלא יאכלו יבול של חקלאים.

תכונה נוספת היא נכונות להקריב את עצמו למען העם: לאחר חטא העגל הוא מבקש מה' שיסלח לבני ישראל, ואם לא -- " מחני נא מספרך אשר כתבת ": משה מוכן שה' ימחוק את שמו מהתורה. אמנם, בסוף ה' סלח לישראל, אבל בכל זאת – דבריו של משה התקיימו, ושמו נמחה מ18 פרשות מהתורה – כמניין האותיות במשפט " מחני נא מספרך אשר כתבת " (12 פרשות בספר בראשית, פרשת 'תצוה' בספר שמות, ועוד 5 פרשות בספר דברים).

כמה וכמה פעמים עמד משה מול ה' כדי להציל את העם. למשל בפרשת קורח הוא אמר כלפי ה': " האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?! ".

למרות המסירות העצומה שלו כלפי כל ישראל – הוא ידע להוכיח את העם, כמו שרואים מדבריו בפרשת העגל (שמות לב), ומדבריו בספר דברים. הוא ידע גם לפעול בתקיפות רבה כלפי אנשים מישראל שחטאו. בחטא העגל הוא ציווה על בני שבטו: " עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו... ".

תכונות המנהיגות של משה יכולות לשמש נושא לשיעור שלם; הדברים שהובאו כאן הם לקט קטן מתוך התכונות שלו.

 

תגובות