משה

מאת: רענן

קוד: משה

 

  1. שמות ו 20: ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה.

אב:   עמרם  

אם:   יוכבד  

אחים מאב ואם:   אהרן    מרים  

אישה:   צפרה  

ילדים:   גרשם    אליעזר  

משה שייך גם כן לקבוצת:   אנשי אלהים  


תוספות ותגובות