סדר לימוד המצוות - על-פי מצוות הר גריזים והר עיבל

קוד: סדר לימוד המצוות - על-פי מצוות הר גריזים והר עיבל בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: ע"פ הרב אליהו בן אמוזג

אל: מבוא לתורה שבעל-פה

המצוה לקרוא את הברכה והקללה על הר גריזים ועל הר עיבל נזכרת בתנ"ך 3 פעמים, ובכל אחת מהפעמים נזכרו פרטים שלא נזכרו בפעמים האחרות

 

מכאן ניתן להסיק מסקנות כלליות על דרכו של משה רבנו בהעברת תורת ה' לעם ישראל:

למסקנות אלו יש ראיות גם ממקומות אחרים בתורה.

תגובות