שיעור מתוך האש

קוד: מבנה שמות ג בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9

בשמות ג-ד מתואר 'שיעור' שה' העביר למשה מתוך הסנה הבוער באש. בפרק זה ננסה להסביר את המבנה ואת סדר העניינים בשיעור הזה.

 

תגובות