שלושה חלקי השליחות

קוד: שלושה חלקי השליחות בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת:

אל: התחלה בלבד

מתוך השיעור מתוך האש

[שמות ג 16 - 22]

לאחר שמשה קיבל תשובה לשאלות שלו ונרגע, המשיך ה' בהרצאה שהפסיק בפסוק 10 , וציווה את משה שלושה דברים:

  1. לדבר אל זקני ישראל (16 - 17): לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת אליהם: ה’ א-להי אבותיכם נראה אלי, אלוהי אברהם יצחק ויעקוב, לאמור: 'פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים, ואומר: אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיווי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש'. '
  2. לדבר אל פרעה (18 - 20): ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו: 'ה’ א-להי העבריים נקרה עלינו, ועתה נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לה’ אלוהינו.' ואני ידעתי, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי, והכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם.
  3. לדבר אל בנות ישראל (21 - 22): ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות; ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים [להסבר דמיוני של הציווי הזה ע' במאמר "שמלות" ].

 

תגובות