מרים

מאת: רענן

קוד: מרים

 

  1. שמות טו 20: ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת.
  2. במדבר כו 59: ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם.

אב:   עמרם  

אם:   יוכבד  

אחים מאב ואם:   אהרן    משה  


תוספות ותגובות