עמרם

מאת: רענן

קוד: עמרם

 

  1. שמות ו 18: ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה.

אב:   קהת  

אחים מאב ואם:   יצהר    חברון    עזיאל  

אישה:   יוכבד  

ילדים:   אהרן    משה    מרים  


תוספות ותגובות