יוכבד

מאת: רענן

קוד: יוכבד

 

  1. שמות ו 20: ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה.
  2. במדבר כו 59: ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם.

אב:   לוי  

אחים מאב ואם:   גרשון    קהת    מררי  

איש:   עמרם  

ילדים:   אהרן    משה    מרים  


תוספות ותגובות