חטאים של מנהיגים

קוד: חטאים של מנהיגים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: ספי פיקסלר

אל: נ..נח..נח"ת סיון ס'

ה' מחמיר עם מנהיגים יותר מאשר עם אנשים פשוטים. ניתן לראות זאת בתבנית הכללית שלפיה ה' שופט את בני האדם:

  1. לגבי עמים – נאמר כמה פעמים בספר עמוס: " על שלושה פשעי _____ ועל ארבעה לא אשיבנו ", כלומר – ה' סולח לעם על שלושה החטאים הראשונים ומעניש אותו רק על הרביעי והלאה.

  2. לגבי אנשים פרטיים ה' מחמיר יותר – נאמר (איוב לג 29) " הן כל אלה יפעל א-ל, פעמיים שלוש עם גבר ", כלומר (לדברי חז"ל) ה' סולח לאדם על שני החטאים הראשונים ומעניש אותו רק על השלישי והלאה.

  3. ולגבי מנהיגים ה' מחמיר יותר -- ה' סולח למנהיג רק על החטא הראשון, ומעניש אותו בעונש חמור על החטא השני. למשל: שאול חטא לראשונה במלחמת מכמש בכך שלא חיכה לשמואל (שמ"א יג 7), אבל ה' קרע ממנו את המלכות רק לאחר החטא השני שלו – כשלא השמיד את עמלק (שמ"א טו). גם למשה ולאהרן, מנהיגי ישראל במדבר, קרה דבר דומה: החטא שלהם (ע"פ שיעור של עמוס עזריה ) היה שהם פחדו מעם ישראל. אהרן חטא בפעם הראשונה בפרשת העגל (שמות לב), ואז ה' סלח לו; משה חטא בפעם הראשונה בפרשת המרגלים (במדבר יד), ואז ה' סלח לו; אבל בפעם השניה שהם פחדו – בפרשת מי מריבה (במדבר כ) – ה' כבר לא סלח להם, אלא קבע שהם לא ייכנסו לארץ ישראל.

תגובות