מה עושה חכם-לב כשכולם עסוקים בהתעשרות מהירה

קוד: מה עושה חכם-לב כשכולם עסוקים בהתעשרות מהירה בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

למחיקה - ראו משלי י8: "חכם לב יקח מצות, ואויל שפתים ילבט" (פירוט)

תגובות