מתי למד אלעזר את דיני הטהרה?

קוד: מתי למד אלעזר את דיני הטהרה בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אראל ע"פ הרב אליהו בן אמוזג (הגהה: עופר לביא)

אל: מבוא לתורה שבעל-פה

תגובה ל: במדבר לא שנכתבה ב23:33:04  15.02.2005


לאחר מלחמת מדין, אמר משה ללוחמים (במדבר לא19) "ואתם, חנו מחוץ למחנה--שבעת ימים:   כול הורג נפש וכול נוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי--אתם, ושביכם. וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עיזים, וכל כלי עץ--תתחטאו".

מייד לאחר מכן - "ויאמר אלעזר הכוהן אל אנשי הצבא, הבאים למלחמה:   זאת חוקת התורה, אשר ציווה ה' את משה . אך את הזהב, ואת הכסף; את הנחושת, את הברזל, את הבדיל, ואת העופרת. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר--אך, במי נידה יתחטא; וכול אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי, וטהרתם; ואחר, תבואו אל המחנה".

מתי הספיק אלעזר ללמוד חוקים אלה? הוא בוודאי לא למד אותם באותו רגע, שהרי הוא דיבר מייד לאחר שמשה סיים את דבריו; החוקים הללו גם אינם כתובים לפני כן בתורה. מכאן ניתן להסיק, שמשה הודיע לאלעזר חוקים מסויימים עוד לפני כן, ולא הודיע חוקים אלה לכלל העם עד עכשיו, וגם לא כתב אותם בתורה עד לאותו רגע.

לפי זה, ייתכן שיש חוקים נוספים שמשה הודיע רק לאנשים נבחרים, ולא לכלל העם .

תגובות