קבוצת הכוכבים כסיל = אוריון (הסבר)

קוד: קבוצת הכוכבים כסיל = אוריון (הסבר) בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אביתר כהן

אל:

עמוס ה8: "עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך.."

איוב ט9:      "עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן"

איוב לח31: "התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח"

היום מקובל לזהות את קבוצת הכוכבים כסיל עם קבוצת אוריון

כך גם לפי הפירושים והתרגומים העתיקים  

(בעבר הצעתי כמה רעיונות / פירושים אחרים לזיהוי הקבוצה..)

להלן הסבר לקשר בין כסיל לאוריון

מסתבר שלכסיל יש גם משמעות של כסיל – axilla – שחי (בית השחי, חיק)

הכוכב הראשי של קבוצת אוריון   נקרא בית השחי

שם הכוכב הוא: ביתאלג'וז – בט אל ג'אוזה – השחי של ג'אוזה (ג'אוזה = אגוז / אמצעי / ענק)

יש קשר ברור בין שם של קבוצת כוכבים לשמו של הכוכב הראשי בקבוצה

בדיוק כמו שיש קשר בין שם עיר הבירה לשם המדינה במקרים רבים

גם השם המצרי של הקבוצה הוא שח / שחו (שחי)

אגב, אמנם יש הרבה כוכבים שמכונים בשם חלקי גוף

כגון בטן, רגל, יד וכדומה אך עד כמה שאני יודע זה הכוכב היחיד שנקרא על שם השחי

--

יש גם קשר בין כסיל – בית אל – לוז – אגוז (ג'אוזה)

לוז זה לא רק שקד אלא גם אגוז לוז

לא ברור כמה ערים בשם בית אל היו בישראל / כנען בתקופת התנ"ך

ואין טעם כרגע להיכנס לדיון בקשר לכך, מה שחשוב זה שיש קשר בין השמות

בראשית כח19: "ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה"

יהושע טו29:              "..ועצם : ואלתולד      וכסיל     וחרמה : וצקלג.."

יהושע יט3:                 "..ועצם : ואלתולד      ובתול      וחרמה : וצקלג.."

דברי הימים א ד29: ".. ובעצם      ובתולד : ובבתואל ובחרמה ובציקלג"

שמואל א ל30-26:    "ויבא דוד אל-צקלג.. בבית אל..בחרמה.."

יש לי עוד ראיות שמקשרות בין כסיל לבית השחי, ולבית אל

אכתוב על כך בהזדמנות אחרת..

קראו מאמרים נוספים שכתבתי על: כוכבים ומזלות בתנ"ך


תגובות