כוכבים ומזלות בתנ"ך

קוד: כוכבים ומזלות בתנ"ך בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אביתר כהן

אל:

מאמרים שכתבתי בנושא:
כוכבים במענה ה' לאיוב 
קבוצת אוריגה - ראם
כוכב קאפלה - קרן הפוך
חדרי תימן - מזרים / מזרות
קבוצת לויתן
כסיל ואוריון
כסיל וכשיל
כוכב אלדברן (שור)
כוכב מאדים - מרס ומרשה
כוכב מאדים ונדגלות - נרגלות
כוכב שבתאי והמן
כוכב נוגה והדסה היא אסתר
כימה - פליאדות
עוף החול וסיריוס
שאול והזנב של העקרב

קבוצת סייח - פגר

קבוצת קסיופיאה = הגברת על הכסא = תחש

קבוצת הרקולס - חרגול

קבוצת הכוכבים כסיל = אוריון - הסבר

תגובות