שר של ים

קוד: שר של ים בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אביתר כהן

אל:

הלויתן בהיותו היצור הגדול ביותר בים כונה "אל" הים (שר של ים)  
בתנ"ך הוא נקרא רהב / לויתן נחש עקלתון / לויתן / מפלצת
רהב פירושו בין השאר מפותל / עקלתון (אכדית), והוא מקביל ל"לויתן נחש עקלתון"
איוב כו יב-יג: בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב: ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש ברח:
ישעיה כז א  : ביום ההוא יפקד ה' בחרבו הקשה והגדולה והחזקה
                    על
לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את-התנין אשר בים:
תהלים קד כה-כו: זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם-גדלות: 
                         שם אניות יהלכון
לויתן זה יצרת לשחק-בו:
מלכים א טו יג: וגם את-מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר-עשתה מפלצת לאשרה
                      ויכרת אסא את-מפלצתה וישרף בנחל קדרון:
המפלצת היתה לכבוד אשרה, אשרה נקראת באוגריתית רבת (רהבת?) את'רת ים
הלויתן מכונה בשם "מפלצת הים"
גם לפי מסורת חז"ל רהב הוא שר ("אל") של ים,
מדרש רבה במדבר פרשה יח: "..את(ה) מוצא ששר של ים רהב שמו "
--
"אל" הים במיתולוגיה נקרא פוסידון (ביוון) נפטון (ברומא)
למעשה מדובר בלויתן (מלך הים, היצור הגדול ביותר בים)
היות שקבוצת הכוכבים לויתן (קטוס) יוצגה גם על ידי חתול (למשל במצרים)
נוצר קשר אטימולוגי בין
חתול ללויתן
וכך ניתן להבין את מקור שמותיהם
פוסידון = בושת / בוסת (חתול) בערבית, מצרית ולמעשה גם בעברית ועוד..
נפטון = נפת (חתול) השתמר אולי בשם הצמח נפית החתולים (Nepeta cataria. Catnip, Catmint, Nip)
כוכב נפטון ( אשר נתגלה לראשונה ב-   23.9.1846) נקרא על שם  נפטון (פוסידון)
בהרבה שפות נקרא החתול = קט      (לדעתי קט נגזר מ: חת-ול)
קבוצת  הכוכבים   לויתן  =   קט וס
במצרים קבוצת לויתן מיוצגת על ידי ה"אלה" בדמות חתול בוסת (בושת / בוסתת) (ניתן לראות זאת בזודיאק העתיק מדנדרה במצרים)
היא הייתה "האלה" של העיר בוסת, והעיר נקראה על שמה
יחזקאל ל טז-יז: ונתתי אש במצרים חול תחול סין ונא תהיה להבקע ונף צרי יומם:  
                      
בחורי און ופי בסת בחרב יפלו והנה בשבי תלכנה :
--
גם במיתוס היווני (שמבוסס לדעתי על המיתוסים הכנענים / בבלים / מצרים..) הלויתן (קטוס) מייצג את פוסידון
כאשר פוסידון רוצה להעניש את אנדרומדה הוא מצווה להקריבה לקטוס (או פשוט שולח את קטוס להעניש אותה)
הסיפור על אנדרומדה קשור אלינו.. היות שזה 'קרה' ביפו..
--
הכיף / סלע בחוף הים בסוריה שנקרא היום ראש בוסת נקרא אצל היוונים כיף פוסידון
--
כל המילים האלה מסמלים את הרעיון של מעגל / היקף / נפתל / עקלתון (= נשיות..)
חתול – עניינו לחתל / לעטוף - היקף
נפת   – עניינו נפת ("נפה") / פלך / אזור / היקף
יהושע יא ב  : ואל-המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים:
יהושע יב כג : מלך דור לנפת דור אחד מלך-גוים לגלגל אחד:
יהושע יז יא  : ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית-שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת-ישבי דאר ובנותיה 
                      וישבי עין-דר ובנותיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה שלשת הנפת:
מלכים א ד יא: בן-אבינדב כל- נפת דאר טפת בת-שלמה היתה לו לאשה:
נפתלי – נפתל / מפותל / עגול – היקף (לדעתי הנון היתה שורשית בהתחלה ובהמשך היא נשרה, ונשאר - פתל)
שבט נפתלי היה קשור לים, העיר חתלון היתה בנחלת נפתלי
דברים לג כג: ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה'ים ודרום ירשה:
יחזקאל מז טו: וזה גבול הארץ לפאת צפונה מן-הים הגדול הדרך חתלן לבוא צדדה:
לוית(ן) – עניינו ללוות / לעטוף / להקיף (מין כתר)
משלי א ט: כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתך:  
משלי ד ט: תתן לראשך לוית -חן עטרת תפארת תמגנך:  
עקלתון : עניינו מעוקל / עקום – היקף
רהב  :  מפותל / עקלתון - היקף  
        רהב קשור גם לפחד / אימה / חרדה / בהלה / יראה / רעד (מקביל למ-פלצ-ת (פלצות))
               תארו לעצמכם שאתם בסירה בלב ים ופתאום.. מופיע לויתן עצום.. 
        רהב קשור גם ל: רב = גדול  (הלויתן הוא היצור הכי גדול בעולם)
               ומכאן רהב במובן גדלות / יהירות / שחצנות / גאווה או בקיצור רב-רב-נות..
--
לויתן נחש בריח – ישר – זכר  
לויתן נחש עקלתון – עגול – נקבה
כך גם כותב רש"י בגמ' ב"ב (עד, ב):
לויתן נחש בריח – לויתן זכר שזקוף כבריח
לויתן נחש עקלתון – לויתן נקבה שמקיף ומסבב את העולם
--
לא במקרה נפטון נחשב לשליט מזל דגים, מזל דגים נקרא בערבית חות שפירושו גם דג וגם לויתן
למעשה לפי דעתי כל קבוצות הכוכבים הן כפולות, למשל:
קבוצת דגים - קבוצת לויתן
קבוצת דלי – קבוצת גביע (קרטר) וכן הלאה..
--
יש לי עוד הרבה מה להוסיף בעניין.. אבל בהזדמנות אחרת..
--
אגב, אני תמיד שמח לקבל תגובות / הארות / הערות / שאלות / תוספות..

תגובות