של / שלח / שלך / שלף = הוציא / חלץ / הסיר

קוד: של= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

השורש של עניינו -   להוציא / לחלוץ / להסיר
וממנו כנראה השורשים:
של-ח   (שלח שליחים - הוציא שליחים)
של-ך   (השלכה)
של-ף   (שליפה)
שמות ג5         "ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך 
                        כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא"
יהושע ה15 :        "ויאמר שר צבא ה' אל יהושע של נעלך מעל רגלך 
                          כי המקום אשר אתה עמד עליו קדש הוא ויעש יהושע כן"

רות ד8 :            "ויאמר הגאל לבעז קנה לך וישלף נעלו"

דברים כה9-10 : "ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים 
                          וחלצה נעלו מעל רגלו.. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל"
ישעיהו כ2 :         "בעת ההיא דבר ה' ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך 
                          ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף"

תהלים ס10 :      "מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי"
תהלים קח10 :   "מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת אתרועע"

קראו גם פירוש על: "מואב סיר רחצי"

תגובות