עקדת יצחק והר המוריה

קוד: עקדת יצחק והר המוריה בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אביתר כהן

אל:

והאלהים נסה את-אברהם
ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני.   
ויאמר קח-נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת את-יצחק
ולך-לך אל-ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך
וישכם אברהם בבקר ויחבש את-חמרו ויקח את-שני נעריו אתו
ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה
ויקם וילך אל-המקום אשר-אמר-לו האלהים.   
ביום השלישי וישא אברהם את-עיניו וירא את-המקום מרחק. ויאמר אברהם אל-נעריו
שבו-לכם פה עם-החמור ואני והנער נלכה עד-כה ונשתחוה ונשובה אליכם.
ויקח אברהם את-עצי העלה וישם על-יצחק בנו ויקח בידו את-האש ואת-המאכלת
וילכו שניהם יחדו.   
ויאמר יצחק אל-אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני
ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה.
ויאמר אברהם אלהים יראה-לו השה לעלה בני
וילכו שניהם יחדו.   
ויבאו אל-המקום אשר אמר-לו האלהים
ויבן שם אברהם את-המזבח ויערך את-העצים
ויעקד את-יצחק בנו וישם אתו על-המזבח ממעל לעצים.   
וישלח אברהם את-ידו ויקח את-המאכלת לשחט את-בנו. ויקרא אליו מלאך ה' מן-השמים
ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני.   
ויאמר אל-תשלח ידך אל-הנער ואל-תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי-ירא אלהים אתה
ולא חשכת את-בנך את-יחידך ממני.   
וישא אברהם את-עיניו וירא והנה-איל אחר נאחז בסבך בקרניו
וילך אברהם ויקח את-האיל ויעלהו לעלה תחת בנו.   
ויקרא אברהם שם-המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה.

 סיפור העקדה נכתב בצורת תקבולת הפוכה

 ויקרא אברהם שם-המקום ההוא ה' יראה

 והאלהים נסה את-אברהם

 ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני.  

 ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני

 ולא חשכת את-בנך את-יחידך ממני.  

 ויאמר קח-נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת את-יצחק

  ויעקד את-יצחק בנו

  ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה

  ויבאו אל-המקום אשר אמר-לו האלהים

  ויקם וילך אל-המקום אשר-אמר-לו האלהים

  וילכו שניהם יחדו

  וילכו שניהם יחדו

 כמו שאפשר לראות:

"והאלהים נסה את-אברהם" מקביל ל:

"ויקרא אברהם שם-המקום ההוא ה' יראה"

על כן נראה שאברהם קרא למקום " יראה " על שם הנסיון

" יראה " עניינו כאן נסיון

" יראה " זאת צורה של מורא - מוריה

כך שהר המוריה נקרא על שם הנסיון שאברהם עבר שם

דברים ד34: "או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי

במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה

ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ה' אלהיכם במצרים לעיניך"

בראשית כב2: "ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך"

דברי הימים ב ג1: "ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלם בהר המוריה

אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי"

מסתבר אם כן שיש קשר בין נסיון – נס – פלא – אות – מופת – מורא

תגובות