אברהם

מאת: רענן

קוד: אברהם

 

שם נוסף: אברם

  1. בראשית יא 26: ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן
  2. בראשית יז 5: ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך.

אב:   תרח  

אחים מאב ואם:   נחור    הרן  

משפחה 1

אישה:   שרה  

ילדים:   יצחק  

משפחה 2

אישה:   הגר  

ילדים:   ישמעאל  

משפחה 3

אישה:   קטורה  

ילדים:   זמרן    יקשן    מדן    מדין    ישבק    שוח  


תוספות ותגובות