על רחצה ובטחון

קוד: על רחצה ובטחון בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

בהמשך לפירוש שלי על רחץ = בטחון (על פי הארמית)
חיפשתי הקשרים גם בעברית
רחץ עניינו שטף
וכמו שאפשר לראות שלום (שלוה, בטחון) מקביל לשוטף (רוחץ) = בטחון
ישעיהו סו12:
"כי כה אמר ה'
הנני נטה אליה
כנהר שלום
וכנחל שוטף
כבוד גוים וינקתם
על צד תנשאו
ועל ברכים תשעשעו"


יש גם קשר בין תקוה לבין מים / אראל 

תגובות