חלד - ארץ ? עולם ? לעולם ? נצח

קוד: חלד - ארץ - עולם - לעולם - נצח בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

ארץ (אדמה) מקביל ל: עולם
עולם משמעו גם לעולם – תמיד – נצח
האם יש משמעות כזאת גם לארץ? מסתבר שכן
אחד השמות של ארץ הוא חלד
חלד עניינו ארץ וגם נצח (כך גם בערבית)
גם כשד עניינו נצח (אכדית)
לכן הכשדים כונו כלדיים (מלשון חלד)
--
ויקרא יא29: "וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו"
חלד זה גם עכברוש (חולדה - rat ) וגם חפרפרת ( mole ) (כך גם בערבית)
ישעיהו ב20: "ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים"
--
לח'פר(פרת) יש קשר לדעתי לע'פר (ארץ / אדמה) אותיות ח/ע מתחלפות
--
העפר נרדף לארץ, וגם הוא (והכוכבים – עולמות - ארצות) מסמל נצח / אין סוף
בראשית יג16: "ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה"
בראשית טו5: "ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך"
--
החולד / חפרפרת נקרא גם אישות
תהלים נח9: "כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש"
--
כידוע החפרפרת עיוורת – וזה גם המשמעות של המלה חפר(ה) – התכסתה / נעלמה / נסתרה / נסוגה / יבשה
ישעיהו כד23: " וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד"
--
יש קשר בין עכברוש / חולדה   לעפולים / טחורים
שמואל א ו5: "ועשיתם צלמי עפליכם (טחריכם) וצלמי עכבריכם המשחיתם את הארץ.."
עופל – אופל – חושך - אפלה
טחור – טחו מלראות
ישעיהו מד18: "לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם"
עופל זה מקור שמו של "האל" היוני אפולו, אשר כונה מלך העכברים
--
בעברית אנחנו   קוראים למרגל חפרפרת ( mole )
דברים א22: "ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ..."
יהושע ב2: "ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפר את הארץ"
גם בשפות אחרות למשל באנגלית קוראים למרגל/בוגד חפרפרת ( mole ), חולדה/עכברורש ( rat )
--
העיר אמאוס כונתה ניקופוליס = עיר הנצחון
החוקרים טוענים שמקור השם אמאוס הוא במלה העברית חמה
ולדעתי העיר נקראה אמה   (אומה – ל-אום – עם – ארץ – חלד – נצח) נצחון
ויתכן שהיא העיר חפר
שמואל ב ח1: "ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים"   {מתג = מגת}
יהושע יט13: "ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה"
(כמובן שלפי זיהוי המקומות המקובל היום זה לא מתאים..)
--
ישעיהו לח11: "אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל "   { = חלד }
תהלים יז14:   "ממתים ידך ה' ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם"
תהלים לט6:   "הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה"
תהלים מט2:   "שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד "
תהלים פט48: "זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם"

תגובות