למה החתול נקרא חתול?

קוד: למה החתול נקרא חתול? בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

החתול לא נזכר בתנ"ך. אך רש"י על הפסוק:

ישעיהו יג22: "וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו"

מפרש: וענה איים באלמנותיו - ויגורו חתולים בארמנותיו . (וכן בישעיה לד יד)

ולמה החתול נקרא חתול?

הגמרא אומרת – מלשון החתלה, במובן זה שהוא מכסה את צרכיו. ועוד היא אומרת, שאם לא התורה – היינו לומדים הלכות צניעות מחתול (עירובין ק:). שורש זה נמצא בתנ"ך, למשל בפסוק:

יחזקאל טז4: "והחתל לא חתלת" .

ואולם, לא נראה שזו התשובה, כי זו לא התכונה המאפיינת ביותר את החתול.

לדעתי, חתול בא מלשון: חת, כלומר פחד (גם פחד נשמע כמו פ-חת, ד' ות' אותיות מתחלפות). כמו בפסוק:

דברים א21: "אל תירא ואל תחת" .

כי החתול הוא פחדן, זו התכונה שהכי מאפיינת אותו. ואמנם גם חיות אחרות פחדניות, אך חתול הוא חיית בית (או עיר לפחות) נפוצה ואליה בעיקר היו רגילים.

ולסיום, כדאי להזכיר את הפירוש העממי לכלב: כולו לב (או אולי כמו לב). גם זו תכונה מאפיינת שלו.


תגובות