חיות

קוד: חיות בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

אחשתרָן

אי[ח]

אַיָּל

אַיִל2

אַיָּלה

אכזָר

אלפים

אנקה[ח]

אפַע

אפעה

אקוֹ

ארי

אריה

ארנבת

אתון

בהמה

בהמות

בֶכֶר

בִכרָה

בעיר

בָקָר

גדי

גוֹר

גוּר

גזי המלך [אביתר כהן -> האתר]

גָמָל

דֹב

דב שכול

דביונים

דישון

הָבנים

זאֵב

זמֶר

זרזִיר

חולד

חומט

חזיר

חיה - כללי (זואולוגיה בתנ"ך)

חַיָּה[ע]

חמור

חפרפרת

חשיפי עיזים

טלאים

טלֶה

טרֵפה

יחמור

יֵמים

יעֵל

יעל סלע

יעלה

כבֶשׂ

כִבשה

כַבשׂה

כֹח2

כלֶב

כפיר

כר[ח]

כרמיל

כשֶׂב

כשׂבה

לבאה

לביא

לביה

לטאה

לַיִש

מֵחים

מניקה

מקנֶה

מריא

נחָש

נמֵר

סוּס1

עגֶל

עֶגְלָה

עדֶר

עופר

עֵז

עַיִר

עכבָר

עכשוב

עלוקה

עָלוֹת

עקרָב

ערוב

ערוד

עשתרות1

עתוד

פַר

פרֶא

פרֶד

פרדָה

פרָה[ח]

פתֶן

צֹאן

צב[ח]

צבוֹע

צבי[ח]

צביה

צי

ציים

צפיר

צֶפַע

צפעוני

קוֹף

קיפוד

ראֵם

רחֵל

רֵים

רכֶש

רִמָּה

רמֶשׂ

שבלול

שגֶר

שגַר

שֶׂה

שועל

שוֹר

שחַל

שחַץ[ח]

שׂממית

שׂעיר4

שׂעירה

שפיפון

שפָן

שָׂרָף[ח]

תאוֹ

תוֹא

תולעה

תולעת

תחַש

תיִש

תן

תוספות ותגובות