מלאכים וסוסים

קוד: מלאכים וסוסים בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 1

[זכריה א08-17] בחזון זה רואה זכריה איש [מלאך] רוכב על סוס אדום, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה, ואחריו סוסים אדומים שרוקים ולבנים...

{"שרוק" הוא צבע דומה לסגול, כמו צבע של ענבים - ע' בהמשך}

לאחר מכן אומר המלאך: אלה אשר שלח ה' להתהלך בארץ.

{"בארץ" = בעולם, כמו השטן באיוב א 7}

והרוכבים אומרים למלאך: התהלכנו בארץ והנה כל הארץ ישבת ושוקטת.

והמלאך אומר אל ה’: עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה אשר זעמת זה שבעים שנה?

{להסבר על המלאכים הפועלים בחזון ע' במאמר ' המלאכים של זכריה '}.

וה' עונה לו: קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה, וקצף גדול אני קצף על הגוים השאננים, אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה.

ואומר: שבתי לירושלם ברחמים, ביתי יבנה בה, נאום ה' צ-באות, וקו ינטה על ירושלים.

ומוסיף: עוד תפוצינה ערי מטוב, ונחם ה' עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים.

המשמעות הכללית של החזון ברורה יחסית, אבל הפרטים לא ברורים:

שאלות

 

תשובות

סיכום

בחזון הראשון, השפע החומרי שאבד מארץ יהודה בזמן הגלות חוזר אליה. בנוסף לכך, ה' מבטיח שינקום בגויים שלקחו את השפע הזה לעצמם ופגעו בעם ישראל. הנקמה בגויים מתוארת בפירוט רב יותר בחזון השני.

להסבר נוסף על הדמויות השונות בנבואה ע' במאמר ' המלאכים של זכריה '.

תגובות