(להגיע) "לשוב עד אלהים" זה לא "לחזור בתשובה"

קוד: לשוב עד אלהים זה לא לחזור בתשובה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: רמי ניר

אל:

"מבקש אמונה" - הוא עצמו צריך למצוא איך להגיע..."לשוב עד אלהים"...

"מבקש אמונה" - ראוי לקבל "כוון" הנחייה "בהגינות"...

תגובות