קריאה בשם ה'

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

אני רואה שלישעיה פרק יב אין כאן באתר שום פירוש, על כן אוסיף שתי הערות זריזות:

א.

ישעיהו יב1 : " ואמרת ביום ההוא אודך ה כי אנפת   בי ישב אפך ותנחמני " .

דומה למסר העולה ממשלי, למשל:

משלי יג24 : " חושך   שבטו שונא   בנו ואהבו שחרו מוסר "  

וכן במקומות אחרים, למשל:

דברים ח5 : " וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך   מיסרך "

 

ב.

ישעיהו יב4 : " ואמרתם ביום ההוא הודו לה קראו בשמו   הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו "

וכן:

דברי הימים א טז8 : " הודו לה קראו בשמו   הודיעו בעמים עלילתיו "

תהלים קה1 : " הודו לה קראו בשמו   הודיעו בעמים עלילותיו "

כאן, לדעתי, הנחייה דווקא כן לבטא את שם ה', השם המפורש, י-הוה, ולא כפי שהנחילונו חז"ל להימנע מכך (וכן נקטתי גם כאן בשימת המקף בשם). כך נוהגים למשל עדי י-הוה, ואולי הצדק איתם. מאידך, מהמשך הפסוק "הודיעו בעמים עלילותיו" אפשר להבין גם אחרת – הודעת מהותו ופעולותיו.

תגובות