תודה רבה

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 00:31:45  20.02.2008, כתוספת/תגובה ל: תגובה על: מדוע לא רצה יונה לנבא לאנשי נינוה?

אני מסכים ומצטרף לקריאה שבסוף דבריך.

תגובות