תגובה ל: 27: למה תאמר יעקב'? ותדבר 'ישראל'! נסתרה דרכי מה', ומ'אלהי' - משפטי יעבור

מאת: רפאל שחורי

אל: raphael_schory @ walla.co.il

תגובה ל: 27: למה תאמר יעקב'? ותדבר 'ישראל'! נסתרה דרכי מה', ומ'אלהי' - משפטי יעבור שנכתבה ב19:33:44  02.03.2005


הצעה נוספת:

נאמר אלקי יעקב, כי מקור ה' ישראל: 'כי שרית...' וזה לא מתאים בתפילה, בה אנו צריכים להראות את עצמנו במעמד של בן לפני אביו או עבד לפני רבו. יעקב מסמל את 'אין כחו אלא בפיו' ואת ההכנעה, בעוד ישראל מסמל את עמדת הכח, שאינה שיכת בתפילה.

תגובות