למה תאמר 'יעקב'? ותדבר 'ישראל'! נסתרה דרכי מה', ומ'אלהי' - משפטי יעבור

קוד: ביאור:ישעיהו מ27 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

הנביא ישעיהו מוכיח את בני ישראל על כך שהם מתייאשים מעזרת ה', וחושבים שה' כביכול לא רואה אותם ולא שופט אותם:
ישעיהו מ27: "לָמָּה תֹאמַר יַעֲקֹב וּתְדַבֵּר יִשְׂרָאֵל, 'נִסְתְּרָה דַרְכִּי מה' וּמֵאֱלֹהַי מִשְׁפָּטִי יַעֲבוֹר'?"

רמז

מדוע בברכה הראשונה של שמונה עשרה אומרים "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ", ולא "ואלקי ישראל "? אחד ההסברים הוא, שמספר האותיות במשפט הוא 26, והוא גימטריה של שם ה', ואם היינו אומרים "ישראל" היו 27. ואם היינו מורידים את ו' החיבור ואומרים "אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי ישראל", זה לא היה משפט תקין בעברית.

הסבר זה נרמז בפסוק שלנו:

  • "למה תאמר יעקב" - למה אתה אומר בתפילה 'יעקב'? "ותדבר ישראל" - אתה צריך לומר 'ישראל'!
  • "נסתרה דרכי מה'"  - כי אם אגיד 'ישראל', זה לא יתאים לשם ה';
  • "ומאלקי" - ואם אגיד 'אלקי' בלי ו, אז -
  • "משפטי יעבור" - אעבור על חוקי הדקדוק של המשפט העברי...
(שמעתי מאביטל שרלו).

תגובות