תגובה ל: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש?

מאת: אלחנן

אל: elchananj @ gmail.com

תגובה ל: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש? שנכתבה ב09:38:17  28.02.2005


דוד שכב עם בת שבע לפני שאוריה חזר מן המלחמה.
לכן המעשה עצמו היה בזמן הגט.

תגובות