תגובה ל: תגובה ל: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש?

מאת: ארנון

אל: naharon @ hotmail.com

תגובה ל: תגובה ל: איך חזל ניקו את דוד מחטא אשת איש? שנכתבה ב22:18:56  06.03.2005


סיפור הגט זו אמצאה של חז"ל מכיון שהם לא היו שם ולא מצאו שום כתובים בענין. הרי גם הנביא אומר שדוד חטא ויצא בעונש על מישהוא אחר שלא חטא בכלל, וזה לפי הכתוב "פוקד עוון אבות על בנים" אבל אותו בעל המאמר הזה יש לו גם מאמר אחר והוא "לא יומתו אבות על בנים...איש בחטאו יומת" זה תרתי דסתרי, אלא מי שכתב זה לא כתב זה. ובא לציון גועל.
יושם לב מי אמר כל האומר דוד חטא........ זה רבי שהתיחס למשפחת דוד ועל כן אין להתפלא על מה שאמר. לדברי חז"ל יש עוד כמה מאמרים כאלה. כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה (שכב עם שפחת אביו) כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה. על עיוות פסוקים ומובנם אמר הראב"ע בתחילת דניאל :. "כי איך יתכן בלשון שאדם ידבר מלה ורצונו מלה אחרת והאומר בזה מהמשוגעים הוא נחשב וכבר פירשתי כולם וטוב לו שיאמר לא ידעתי ולא יהפך דברי אלהים חיים"

תגובות