תגובה על: חטאו של דוד

מאת: חרדי

אל:

נכתב ב: 16:05:33  14.09.2006, כתוספת/תגובה ל: חטאו של דוד

קודם כל רק שתדע שדוד המלך קודש הקודשים ששלח את אוריה החיתי למלחמה אז היו נותנים גת לאשה מי שהיה יוצא למלחמה על מנת שאם לא ידעו מה יקרה איתו(עם אוריה) שלא תישאר אגונה ותיהיה אסורה על כולם לכן דוד המלך היה מותר לו לקחת אותה זה דבר ראשון עכשיו דבר שני דוד המלך לקח אותה משום שראה ברוח הקודש שעתיד שלמה המלך לצאת ממנו החכם מכל אדם וזה שיבנה את בית המקדש ולכן לקח אותה. אז למה נתן הנביא הוכיח אותו? זה משום שדוד המלך לא היה צריך לפעול כך אף על פי שראה ברוח הקודש שהיא מיועדת לו מששת ימי בראשית ולכן למדרגה הגבוה של דוד זה היה נחשב חטא. עכשיו דבר שלישי תדע לך זה אסור ככה לדבר על צדיקים ובמיוחד אחד שהוא רגל רביעית למרכבה העליונה מי שעושה כך סופו יורש גיהנם!!! ואסור לנו לחלוק על דברי חז"ל אשר היו קודש קודשים תפתח גמרא תראה מי הם היו איזה מנהגים איזה הנהגות. וזה נקרא "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה שאף עפ"י שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא"

תגובות