חטאו של דוד

קוד: חטאו של דוד בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: שמואל פולצק

אל: שיעור נח"ת שבת חשון ס"א

ויאמר דוד אל נתן: חטאתי לה'! ויאמר נתן אל דוד: אינך אלא טועה! [שמואל פולצ'ק, ע"פ שמ"ב יב 13 ותלמוד בבלי שבת נו.]

תגובות