גבעת המורה (more) = החרמון הקטן, ליד הר תבור

קוד: גבעת המורה = החרמון הקטן בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: טייב יהושע מורה לשל"ח וידעה"א, dalya-shuk @ bezekint.net

אל:

תגובה ל: מקומות בפרשת מלחמת גדעון (שופ' ז-ח) שנכתבה ב15:52:11  13.09.2004


רבי אשתורי הפרחי ציין בספרו כפתור ופרח:
"צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון ירננו".
אם הצפון מוזכר בפעם הראשונה ומימינו הדרום מה עושה שוב החרמון המזרח מול התבור?
ובכן התשובה היא שבמחזוריות אחת ל7-8 שנים יורד (ירד) באיזור גבעת המורה שלג.
והמקום כונה החרמון הקטן, אם כן התשובה היא שצפון הוא צפון, ימין הוא הדרום, ומסתבר שרבי אשתורי הפרחי עמד בין התבור לגבעת המורה שהיה מכוסה שלג בדיוק ולכן אמר תבור וחרמון ירננו.
בעניין גדעון, ידוע כי היה איש מלחמה מנוסה מאוד והקרב שהיה היה מאוד מתוחכם הוא העמיד אנשים עם לפידים בידם, והיה ידוע שכל שהחזיק לפיד היה מפקד גדוד, וכשצבא גדעון ירד מגבעת המורה האוייב כל כך נבהל ופחד מכמות "מפקדי הגדודים" (נושאי הלפידים) שירדו מגבעת המורה ששלחו יד איש באחיו.

תגובות