תגובה על: כמה שנים נמשכה תקופת השופטים?

מאת: אליה

אל:

נכתב ב: 02:39:37  09.12.2007, כתוספת/תגובה ל: כמה שנים נמשכה תקופת השופטים?

חזק ואמץ...

הגעתי לאתרך אחרי שהתלבטתי בדיוק באותה השאלה.

המקורות שעמדו לנגד עיני בעזרה לפיענוח הם: רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"י; הלכות בית הבחירה פ"א; ומדרש סדר עולם רבה.

מקריאה בסדר העולם עצמו, בסוף פי"ב, ניתן להבין ששמשון שפט אחר יפתח בכ' הנותרות, אולם איני זוכר איך. גם נדמה לי שיתכן ששניהם היו באותו זמן.

הגעתי לאתר שלך ועדיין אין לי ראש לעשות סדר בדבר, אולם אשלח לך קובץ וורד בו ע"פ ג' המקורות שציינתי עשיתי חישובים.

הכיתוב המודגש מקורו מהרמב"ם השאר מסדר עולם וכאן יותר קשה להסתדר.

עולה מדברי הרמב"ם שמסיום יד' של כבוש וחלוק בימי יהושע (2503) ועד לפטירת עלי (2872) עברו 369 שנים (את זאת כותב הרמב"ם מפורשות).

אם נסתמך על המסורת הוודאית ולפיה יהושע נפטר 14 שנים אח"כ כלומר ב2517 ושעלי החל לשפוט 40 שנה לפני פטירתו כדברי סדר עולם כלומר ב-2832 יוצא שתקופת ספר שופטים היא: 315 שנים.

הרד"ק אם אני לא טועה כותב ששמשון פעל גם בזמן עלי...

בקיצור אני רק כותב את מה שראיתי עד עכשיו ואשמח אם תוכל להאיר את עיניי

שוב יישר כוח גדול

בברכת התורה

אליהו

נ.ב.: שוב שמתי לב שכתוב רק בסדר עולם רבה שעלי פרנס את ישראל ויתכן שהכוונה ככהן גדול בלבד ובימיו פעלו שופטים.

כ"כ חשובך היפה ל-301 נראה מאומת ביותר ובסדר עולם אמרו שיש להוריד שנה משום ששני שופטים עלתה להם שנה אחת (כמובן משום שמונים שנות מלכות מניסן) כלומר 300.


מר"ה שאחר בריאת אדם (משנה ב' לבריאתו)

מר"ה שאחר בריאת אדם (משנה ב' לבריאתו):

ע " פ רמב " ם שמיטה ויובל פ " י ; בית הבחירה פ " א וסדר עולם רבה

0 למנינם == 3760 למניננו

2008 למנינם == 5768 למניננו

850 שנה : מביאה בימי יהושע ועד לחורבן.


תגובות