מדוע אחאב נחשב רע מכל אשר לפניו

קוד: ביאור:מלכים א טז30 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מוטי אהרוני

אל:

מלכים א טז30: "וַיַּעַשׂ אַחְאָב בֶּן עָמְרִי הָרַע בְּעֵינֵי ה' מִכֹּל אֲשֶׁר לְפָנָיו"

מה רע עשה אחאב "מכל אשר לפניו"?

- נראה לי, שאלה שעשו "הרע בעיני ה'" לפניו, עבדו את ה' שלא בדרך שנצטוו. ירבעם ששמו יצא לשמצה, אמר על עגלי הזהב: "הנה אלהיך ישראל...".

אולם אחאב היה הראשון ש"וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו", כלומר, הוא ייסד את הפולחן האלילי בישראל, ולכן, "מכל אשר לפניו".

תגובות