המכונות 10 בהיכל...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 09:32:29  14.09.2008, כתוספת/תגובה ל: מסגרות ושלבים במכונות

בהיכל... לאורך הקיר של צד צפון 5 מכונות 4X4 אמות
בהיכל... לאורך הקיר של צד דרום 5 מכונות 4X4 אמות

להלן קישור לתרשים (מבט מלמעלה):
http://www.tora.us.fm/tnk1/sofrim/rami/AMWT_MYDH_MLMELH.jpgתגובות