טעם איסור ההקרבה בבמות - למנוע עבודה זרה

קוד: טעם איסור ההקרבה בבמות - למנוע עבודה זרה בתנ"ך

סוג: טעם

מאת: אראל

אל: האתר

תגובה ל: במות לשם שמים שנכתבה ב13:44:58  11.04.2005


איסור הבמות אינו עומד בפני עצמו. כפי שנאמר בויקרא יז, מטרת האיסור היא להרחיק את בני ישראל מעבודת אלילים - "ולא יזבחו עוד... לשעירים".
אילו בני ישראל היו הורסים את המזבחות והולכים לעבוד את ה', זו היתה מצוה; אך הם הרסו את המזבחות והלכו לעבוד אלילים - וכך המעשה השיג את המטרה ההפוכה, ולכן אליהו יוצא נגדו.

למעשה, גם מצוות הקרבנות אינן עומדות בפני עצמן; מטרתן היא לקרב את בני ישראל אל ה'. ולכן, כאשר בני ישראל התרחקו מה' והשתמשו בקרבנות כדי "לנקות את המצפון", הקרבנות השיגו את המטרה ההפוכה, ולכן הנביאים יצאו נגדם וקראו לבני ישראל להפסיק להקריב קרבנות (ע' ישעיהו א, ירמיהו ז).

תגובות