עקדת יצחק בשלוש הדתות

קוד: עקדת יצחק בשלוש הדתות בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל:

וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו" (בראשית, כב', 13).
סיפור עקדת יצחק מרכזי הוא בשלושת הדתות - ביהדות הוא מבטא את האיסור החמור שבקורבן אדם, באסלאם ישמעאל הוא זה הנעקד ובנצרות - יצחק העקוד מייצג את ישוע הצלוב. ואולם, נשאלת השאלה, הרי יצחק לבסוף לא נעקד, אלא האיל. ואמנם, זכר לזה אנו מוצאים בסיפור המסופר בברית החדשה בעטרת הקוצים ששמו בראש ישוע, שאינה אלא ביטוי לאותו הסבך. אך מה נאמר, כל זה היא אכן 'האחזות בסבך', הסתבכות יתרה, אף שזאת נוכל לומר אף על חכמי התלמוד המתפלפלים ומנסים לתפוש את השור בקרניו.

תגובות