גוי - גאוה - אגו - גובה

קוד: גוי - גאוה - אגו - גובה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

"שני גיים בבטנך" (בראשית לה', 23).

והקרי - גויים. ואולי יש לקרוא, כמדרש - שני גאים. שהרי לכל עם תודעה פרטית, גאוה לאומית, פטריוטיזם, וזהו האגו שלהם. כל המילים האלה מקורן אחד, והצליל הבולט שהם הוא ה-ג', שמבטא גובה בכלל.


תגובות